ZWROTY, ODSTĄPIENIE OD UMOWY
Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny
Oświadczenie o odstąpieniu od umowy Klient może przesłać pocztą elektroniczną na adres shop.andana@yahoo.com
Podstawą do wszczęcia procedury zwrotu jest prawidłowo wypełniony formularz zwrotu dostępny na stronie andana.pl oraz dowód zakupu. W przypadku nie dołączenia niezbędnych dokumentów zwrot nie będzie rozpatrywany.
Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć Klientowi produkt wolny od wad.
Nie przyjmujemy zwrotów wysyłanych za pobraniem, wysłanych do paczkomatu, bądź punktu odbioru.
Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu.
Zwracany towar należy odpowiednio zabezpieczyć i zapakować oraz odesłać kompletny w stanie nienaruszonym na adres sklepu: Andana 01-066 Warszwa ul.Kłopot 4A/86 wraz z potwierdzeniem sprzedaży i dołączonym formularzem zwrotu.
Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania zwrotu produktu oraz oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy, zwrócić Klientowi wszystkie dokonane przez niego płatności, (z wyjątkiem dostawowych kosztów)
Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności za towar, w ten sam sposób jaki zostało opłacone zamówienie, zgodnie z poniższym opisem: